اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق این وب سایت به منظور معرفی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق و همچنین معرفی فعالیتهای این اداره راه اندازی شده است http://taavonkar.mihanblog.com 2019-11-13T18:57:50+01:00 text/html 2019-11-13T05:48:31+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی جلسه مشترک رئیس و معاون اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مسئولین قضایی شهرستان بافق http://taavonkar.mihanblog.com/post/109 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;جلسه مشترک فی مابین اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی&nbsp; با دادگستری&nbsp; در دفتر دادستانی با حضور محمد سجاد&nbsp; اعتباری رئیس دادگستری ، چمران بهار لو دادستان ، قاضی علی موحدی نیا نماینده دادگستری در هیات حل اختلاف ، علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی&nbsp; ، صدیقه دهقان معاون&nbsp; &nbsp; و کارشناس امور اجتماعی&nbsp; وتعدادی از کارشناسان اداره&nbsp; &nbsp;تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان برگزار گردید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;در ابتدای این جلسه چمران بهار لو دادستان شهرستان با توجه به کارگری بودن شهرستان ، بر حفظ شان مقام کارگر&nbsp; و کارفرما تاکید و گفت رسیدگی به&nbsp; &nbsp;مطالبات کارگری در چارچوب قانون ، حفظ اشتغال ، عدم ایجاد خلل در روند تولید همواره باید مورد توجه قرار گیرد.محمد سجاد&nbsp; اعتباری رئیس دادگستری شهرستان نیز&nbsp; در این جلسه اظهار داشت&nbsp; تشکیل این جلسات موجب هم افزایی بیشتر و&nbsp; وحدت رویه در انجام وظایف مشترک خواهد گردید وی گفت در پرونده های حل اختلاف تلاش&nbsp; شود&nbsp; مسائل فی ما بین کارگروکارفرما&nbsp; بصورت&nbsp; سازشی&nbsp; حل و فصل&nbsp; گردد و انجام سایر&nbsp; وظایف سازمانی به گونه ای باشد که کمترین میزان قانون گریزی&nbsp; و جرم در جامعه کار&nbsp; و تولید&nbsp; شهرستان&nbsp; وجود&nbsp; داشته&nbsp; باشد و کارگران&nbsp; در محیطی سالم وامن&nbsp; به&nbsp; انجام امور محوله خود بپردازند&nbsp; .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این جلسه علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ضمن تشکر از تشکیل جلسه با مسئولین قضایی شهرستان گفت همواره در هیات حل اختلاف شهرستان&nbsp; که با حضور قضات متعهد&nbsp; درکنار سایر اعضای هیات برگزار میگردد شاهد کمترین ارجاع پرونده به دیوان برای بررسی مجدد بوده ایم وی گفت سعی همکاران بنده در حوزه های اشتغال&nbsp; اتباع ،&nbsp; بازرسی کار&nbsp; و روابط کار به عنوان ضابط قضایی بر این بوده که&nbsp; وظیفه خود&nbsp; &nbsp;را&nbsp; در چارچوب قانون و مقررات به نحو شایسته انجام دهند .وی&nbsp; همچنین راه اندازی سامانه ابلاغ&nbsp; الکترونیکی مکاتبات قضاِیی را در کاهش زمان&nbsp; و تسریع در&nbsp; امور جامعه هدف&nbsp; مهم و ارزشمند عنوان نمود&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">صدیقه دهقان معاون&nbsp; اداره و کارشناس امور اجتماعی&nbsp; اداره نیز انجام فعالیت&nbsp; های اجتماعی ، فرهنگی و&nbsp; آموزشی در سطح جامعه کارگری را&nbsp; ضروری عنوان کرد و گفت اجرای طرح کاج که درکارگاههای بالای 50 نفر اجرا میشود&nbsp; &nbsp;برای حفظ جامعه کارگری&nbsp; از تهیدات و آسیب های اجتماعی ضروری می باشد . وی ایجاد روحیه نشاط و شادابی از طریق ورزش و نیز فعالیتهای فوق برنامه و تفریحات سالم را در پیشگیری از وقوع آسیب های اجتماعی که عمدتا منجر به وقوع جرم می گردد را موثر خواند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">پس از بحث و تبادل نظردر خصوص مسایل مطرح شده بر موارد ذیل تاکید گردید :</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">1- تاکید بر اثر بخشی&nbsp; فعالیتها و نیز جریمه های قانونی جهت جلوگیری از تکرار تخلف کارفرمایان در بکار گیری اتباع غیر مجاز&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">2- تسریع در رسیدگی به پرونده های ارجاعی از اداره کار درخصوص پاره ای از تخلفات در سطح جامعه کارگری و کارفرمایی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">3- تشدید بازرسی اتباع غیر مجاز در اصناف و واحدها یی که به سلامت مردم ارتباط دارد&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">4-بازدید از کارگاههای بر خطر در سطح شهرستان در جهت اجرای صحیح قانون و مقررات کار در حوزه مسائل ایمنی و بهداشتی کارگران&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">ضمنا بخشی از این جلسه به طرح پرسش و پاسخ احتصاص داده شد .</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2207447/dad.jpg" alt="جلسه مشترک رئیس و معاون اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با مسئولین قضایی شهرستان بافق "></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-11-12T06:57:05+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی تمدید مهلت ثبت نام در جشواره امتنان http://taavonkar.mihanblog.com/post/108 <strong style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="6" color="#ff0000">تا پایان آبان ماه تمدید شد</font></span></strong><div><div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="6"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://yazd.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2019/10/329452_orig.jpg" alt="جشنواره امتنان تمدید شد"></div> <div><strong style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><span style="box-sizing: border-box;"><font face="Mihan-Iransans" style="" size="6" color="#ff0000"><br></font></span></strong></div> </div> text/html 2019-11-09T07:28:12+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی اولین جلسه هم اندیشی در خصوص برگزاری شب شعر کار و کارگردر دهه فجر برگزار گردید. http://taavonkar.mihanblog.com/post/107 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این جلسه که در محل اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان برگزار شد علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان با بیان اینکه اجرای شب شعر به عنوان برنامه این اداره در&nbsp; سال جاری پیش بینی شده و با توجه به استقبال مدیریت محترم شرکت سنگ آهن فلات مرکزی برگزاری شب شعر ویژه جامعه کار و کارگر به صورت استانی و در یکی از ایام&nbsp; دهه فجر امسال برگزار می گردد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">فرهاد اسلامی مدیر عامل مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی جامعه کار و تلاش گفت برگزاری چنین برنامه فرهنگی با توجه به اینکه ایام الله دهه فجر در پیش&nbsp; می باشد می تواند موجبات خلق آثار با ارزش و فاخری از جامعه کارگری را فراهم نماید در ادامه این جلسه کاظم کریمزاده مشاور فرهنگی مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی نیز در خصوص چگونگی جمع آوری آثار ، قوانین داوری مطالبی را بیان نمود در این جلسه نمایندگانی از شرکتهای کاشی زمرد بافق ،ذوب و روی بافق ، کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق و برخی رابطین فرهنگی&nbsp; نیز حضور و در خصوص محل برگزاری جشنواره ،موضوعات و محورهای&nbsp; جشنواره&nbsp; و محل دبیرخانه تبادل نظر گردید.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2207447/shabsheer.jpg" alt="شب شعر"></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-11-09T07:22:36+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی آگهی دعوت از كارفرمایان شاغل در شهرستان بافق، جهت اعلام داوطلبی عضویت در هیات های حل اختلاف شهرستان بافق http://taavonkar.mihanblog.com/post/106 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در اجرای ماده ۱۶۰ قانون کار و به منظور انتخاب نمایندگان محترم کارفرمایان در هیات های حل اختلاف مستقر در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق بدین وسیله از کلیه کارفرمایان داوطلب واجد شرایط نمایندگی کارفرمایان در هیات های حل اختلاف دعوت می گردد درخواست کتبی همراه با مدارک مورد نیاز از زمان درج این آگهی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق واقع در خیابان چهارده معصوم (علیهم السلام) ارائه نمایند. ضمنا در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با معرفی مدیرعامل یا مدیر مسئول به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف پذیرفته می شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;همچنین ادارات سازمانها و موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می نمایند می توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران و یا کارکنان غیر مشمول قانون کار همان دستگاه صرفاً با معرفی مدیرعامل یا بالاترین مقام دستگاه معرفی نمایند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;شرایط عضویت:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">1-<span style="white-space:pre"> </span>تابعیت جمهوری اسلامی ایران۲- داشتن حداقل ۳۰ سال سن ۳- تاهل ۴- داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار ۵- شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران ۶- آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لازم به ذکر است کارفرمایانی که فاقد مدرک کارشناسی می‌باشند به شرط</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">داشتن حداقل مدرک گواهی‌نامه پایان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضویت در</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مراجع حل اختلاف می‌توانند به‌عضویت هیات حل اختلاف درآیند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">مدارک مورد نیاز:</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">&nbsp;1- تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ۲- تصویر مدرک تحصیلی ۳- گواهی حداقل ۴ سال سابقه کار تحت شمول قانون کار 4- گواهی عضویت دو دوره در مراجع حل اختلاف برای کاندیداهایی که فاقد مدرک کارشناسی می باشد ۵- تصویر آخرین آگهی تغییرات شرکت مربوط به مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای اشخاص حقوقی ۶ -مدرک موید کارفرما بودن برای اشخاص حقیقی</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">لازم به ذکراست متن اگهی فوق در شماره 910 مورخ 12/08/1398 هفته نامه افق کویر بافق به چاپ رسیده است و مهلت قانونی برای ارائه مدارک از تاریخ مذکور 15 روز می باشد&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2019-11-05T09:13:08+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی رئیس جدید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهاباد معارفه شد http://taavonkar.mihanblog.com/post/105 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">به گزارش روابط عمومی فرمانداری بهاباد؛ مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهاباد صبح امروز دوشنبه 13 آبان 98 با حضور "محمدمهدی خانی زاده" فرماندار بهاباد، "امیر یوسفی" مدیر پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و "عباس امراللهی" مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان یزد، معاونین فرماندار بهاباد، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد.&nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این مراسم از زحمات چهارساله "علی اصغر نوری شادکام" تقدیر و "مرتضی کارگر" به سمت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهاباد معرفی گردید.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">گفتنی است نوری در سمت رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق مشغول به فعالیت می باشد.</font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2207447/TODIE.jpg" alt="مراسم تودیع و معارفه"></div> text/html 2019-11-05T04:06:14+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهاباد معرفی شد http://taavonkar.mihanblog.com/post/103 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد، "محمد حسین ریاحی" ضمن تقدیر از زحمات "علی اصغر نوری" در دوران سرپرستی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهاباد، طی ابلاغی "مرتضی کارگر" را بعنوان رئیس جدید معرفی کرد.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در این ابلاغ آمده است:</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">((جناب آقای مرتضی کارگر&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند و مفید&nbsp; جنابعالی، به موجب این ابلاغ بعنوان "رئیس تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بهاباد" منصوب می گردید.&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">شایسته است با توجه به جایگاه ویژه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با بکارگیری کلیه امکانات، نیروها و تخصص و توانمندی خویش، ضمن هماهنگی و تعامل سازنده با دیگر مدیران ستادی و شهرستانی و رعایت قوانین و مقررات در راستای تحقق اهداف این اداره کل و انجام امور محوله به نحو مطلوب تلاش نمایید.&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">توفیق جنابعالی را در انجام وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده دارید از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.))</span></div> text/html 2019-11-02T09:31:01+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی یوم الله سیزدهم آبان ، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی http://taavonkar.mihanblog.com/post/102 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://tvct1.tvu.ac.ir/cache/4/attach/201711/99066_2342035686_847_461.jpg" alt="13 آبان"> text/html 2019-10-21T04:16:03+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی جشنواره امتنان http://taavonkar.mihanblog.com/post/101 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://yazd.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2019/10/329452_orig.jpg" alt="جشنواره امتنان"> text/html 2019-10-21T04:06:07+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی برگزاری همایش یک روزه سلامت روان و نشاط اجتماعی در شهرستان بافق http://taavonkar.mihanblog.com/post/100 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">به گزارش روابط عمومی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق: عباس ابراهیمی مدیر موسسه مهرورزان نیک اندیش بافق با اشاره به گزارشات آماری مرکز اورژانس اجتماعی در شهرستان به پیامدهای منفی طلاق در جامعه پرداخت و گفت</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">بر اساس آمارها، پدیده ی طلاق در کشور در چند سال گذشته روند رو به رشدی را داشته و این موضوع نگرانی بسیاری از کارشناسان مسایل اجتماعی و خانواده ها را برانگیخته است؛ چرا که با افزایش طلاق در خانواده ها، پیامدهای منفی بسیاری متوجه افراد و به دنبال آن جامعه خواهد شد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">ابراهیمی با بیان اینکه افزایش طلاق ناشی از بسترها و عوامل مختلف است راهکارهای مناسبی را در این برهه از زمان ارائه نمود</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">در ادامه این همایش، احمد خان آبادی از اساتید دانشگاه ، مشاور روانشناسی بالینی و مشاور دادگستری در حوزه خانواده اظهار داشت: از آنجا که در فرهنگ ملی و دینی ما نهاد خانواده همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، افزایش آمار مربوط به طلاق در ایران ضمن ایجاد نگرانی، اهمیت بررسی دلایل و یافتن راهکارهایی جهت کاهش آن را دو چندان ساخته است</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">وی به حضور زوجین در دوره های مشاوره پیش از ازدواج اشاره نمود و گفت : هدف اصلی مشاوره پیش از ازدواج، کمک به افراد برای انتخاب زوج مناسب است؛ این مرحله مهمترین مرحله‌ مشاوره ازدواج است زیرا جنبه‌ پیشگیری دارد و در صورت هدایت صحیح، موجب تأمین بهداشت روانی خانواده خواهد شد</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">مشاور دادگستری در حوزه خانواده یکی از علل اختلاف و طلاق در میان خانواده‌ها را شناخت ناکافی زوجین از یکدیگر دانست و افزود : به طور کلی ازدواج یکی از مهمترین حوادثی است که در زندگی هر فردی رخ می‌دهد و توجه به آن در‌خور اهمیت است؛ برای تشکیل خانواده، و تداوم و استحکام آن ، تربیت فرزندان و داشتن زندگی سالم توأم با رضایت و خوشبختی و احساس موفقیت، ضرورت دارد تا دختران و پسران هنگام ازدواج از خدمات مشاوره‌ پیش از ازدواج بهره‌مند شوند و از این طریق با اهداف، وظایف و حقوق یکدیگر به خوبی آشنا شوند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">مدرس این دوره با بیان اینکه انسان در زندگی شخصی می تواند به طور همزمان نقش های مختلفی مانند پدر، مادر، همکار و شهروند اجتماعی داشته باشد، گفت: توان همه افراد برای ایفای یک نقش یکسان نیست و افرادی که از لحاظ سلامت روان شناختی، سالم باشند، می توانند این نقش را ایفا کنند</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>&nbsp;.</span></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">شایان ذکر است این همایش</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt; font-family: &quot;B Mitra&quot;;">با حضور علی اصغر نوری رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق ، علی میرابی مدیر روابط عمومی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی ، مشاور فرهنگی مجتمع، نمایندگانی از ادارات مختلف شهرستان و جمعی از همشهریان و خانواده ها در سالن همایش آهنشهر بافق برگزار گردید</span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"></span>.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: SDF, Tahoma, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="LTR" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.bafghfarda.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_20191016_164218-300x185.jpg" alt="برگزاری همایش یک روزه سلامت روان و نشاط اجتماعی در شهرستان بافق"></span></p> text/html 2019-10-15T10:17:51+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی همایش سلامت روان http://taavonkar.mihanblog.com/post/99 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2207447/wer.jpg" alt="همایش سلامت روان"> text/html 2019-09-24T06:59:16+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی هفته دفاع مقدس گرامی باد http://taavonkar.mihanblog.com/post/98 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/6/31/1797498_133.jpg" alt="هفته دفاع مقدس"></div> text/html 2019-09-24T06:21:06+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی "دیدار رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق با مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق" http://taavonkar.mihanblog.com/post/97 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>در این جلسه که در محل دفتر مدیر عامل شرکت سنگ آهن انجام شد علی اصغر نوری شادکام رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق با بیان&nbsp; اهداف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف ، بر نقش موثر کارفرمایان و از جمله شرکت سنگ آهن مرکزی به عنوان بزرگترین مجموعه کارگاهی شهرستان بافق که بیشترین اشتغال را ایجاد کرده است در به ثمر رسیدن اهداف عملکردی وزارت متبوع خود تاکید نمود وی اظهار داشت شرکت سنگ آهن مرکزی در حال حاضر بالاترین سهم را در رونق تولید داشته و زمینه اشتغال بیش از 6500 نفر بطور مستقیم در شهرستان فراهم نموده است ، وی با اشاره به نقش شرکت سنگ آهن مرکزی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان گفت امیدواریم با تکمیل طرحهای جوار معدنی و توسعه ای مثل گندله سه چاهون&nbsp; و همچنین طرح آهن و فولاد شهرستان شاهد کاهش بیکاری در سطح فارغ التحصیلان دانشگاهی&nbsp; و جوانان جویای کار&nbsp; باشیم&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>رئیس اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان بافق همچنین با اشاره به اینکه بالغ بر 60 درصد جامعه هدف این اداره در حوزه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسنل شریف مجموعه شرکت سنگ آهن می باشند گفت سعی همکاران بر این بوده&nbsp; که&nbsp; در پاسخگوئی به ارباب رجوع با تبیین این موضوع که کارگر و کارفرما چون اعضای یک خانواده ،&nbsp; باید همسو با هم حرکت کنند و هر کدام در قالب قانون و مقررات به ایفای نقش خود بپردازند. همواره ایجاد فضایی توام با آرامش و همکاری را در مجموعه های کارگاهی دنبال نموده اند&nbsp;&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>نوری شادکام با اعلام اینکه اکثر پیمانکاران واجد شرایط در سطح شرکت سنگ آهن دارای تشکل کارگری می باشند گفت به دلیل اینکه تشکل ها منتخب کارگران بوده می بایست بعنوان پل ارتباطی&nbsp; بین کارگر و کارفرما در صدد انعکاس درست و صحیح مشکلات کارگاه و کارگران بوده و پیگیر رفع آن باشند و از طرفی در&nbsp; چارچوب قانون و مقررات وظایف خود را دنبال نمایند .</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>در ادامه رضا فلاح&nbsp; مبارکه مدیر عامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و تشکر از فعالیتهای مجموعه اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق ، آمادگی مجموعه شرکت سنگ آهن&nbsp; را جهت پیشبرد اهداف وزارت متبوع در شهرستان اعلام و گفت مهمترین موضوعی که اینجانب از بدو مسئولیت بر آن تاکید داشتم قانونمند نمودن جذب نیرو در شرکت بوده که تبلور این هدف در جذب نیروی گندله سه چاهون در قالب برگزاری آزمون بود و سعی خواهد شد در ادامه کار نیز نیروی مورد نیاز مجموعه پیمانکاران&nbsp; از طریق مجاری قانونی بویژه موسسات کاریابی مجاز در سطح شهرستان تامین شود .</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>فلاح مبارکه همچنین با اشاره به اهمیت مقوله آموزش پرسنل به منظور کاهش حوادث و تامین ایمنی و سلامت آنان، آمادگی شرکت سنگ آهن&nbsp; را جهت همکاری درخصوص&nbsp; ارتقا سطح دانش و کسب مهارت های فنی و مورد نیاز جامعه کارگری شهرستان اعلام نمود.</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;در این جلسه صدیقه دهقان معاون اداره و کارشناس امور اجتماعی نیز ضمن اشاره به برخی از وظایف حوزه امور اجتماعی ، عملکرد شرکت سنگ آهن مرکزی در حوزه های مختلف ورزشی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کارگری را&nbsp; بسیار مثبت برشمرد و&nbsp; ضمن تشکر بابت این موضوع خواستار همکاری های بیشتر در انعکاس عملکرد خوب این مجموعه در حوزه های مورد اشاره به وزارتخانه متبوع گردید&nbsp; ، توجه به موضوع آسیب های اجتماعی و آگاهی بخشی خطرات آن بویژه در جامعه کارگری از موارد دیگری بود که مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد به طور منظم کارگاههای اموزشی&nbsp; با حضور اساتید مجرب برگزار شود.</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;همچنین محمدرضا دهقان بازرس کار اداره&nbsp; نیز با بیان این مطلب که در یک سال گذشته با بازرسی های ادواری&nbsp; و موردی که از سطح کارگاههای شهرستان و از جمله پیمانکاری های آن مجموعه انجام شده ، ضمن تذکر موارد قانون کار با بررسی پرونده های زیادی در حوزه مشاغل سخت و زیان آور،&nbsp; مقدمات بازنشستگی تعداد کثیری از شاغلین و زمینه اشتغال افراد جوان و جویای کار در کارگاههای سطح شهرستان فراهم گردیده است از همکاری این مجموعه معدنی تشکر نمود .&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>زیر ساختهای مجموعه ورزشی کارگران شهرستان، احداث مجموعه تحقیقات معدنی شهرستان ، تسریع در ایجاد تشکل کارگری و کارفرمائی هتل نیکان ، تسریع در رسیدگی به درخواستهای سخت و زیان آور پرسنل شرکت سنگ آهن ، تقویت شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان و حمایت از تعاونیهای مسکن ، مصرف و اعتبار شرکت&nbsp; از دیگر مسائلی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .</b></font></p><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2207447/sang.jpg" alt="" دیدار="" رئیس="" اداره="" تعاون="" ،="" کار="" و="" رفاه="" اجتماعی="" شهرستان="" بافق="" با="" مدیر="" عامل="" شرکت="" سنگ="" آهن="" مرکزی="" ایران="" –="" بافق""=""></div> text/html 2019-09-08T08:06:41+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد http://taavonkar.mihanblog.com/post/96 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://defapress.ir/files/fa/news/1396/7/3/276400_371.jpg" alt="عاشورای حسینی"> text/html 2019-09-08T03:49:07+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی دیدار رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق به همراه رؤسای شرکت های تعاونی با امام جمعه بافق همزمان با هفته تعاون http://taavonkar.mihanblog.com/post/95 <div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">به گزارش روابط عمومی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بافق، نوری شادکام در آغاز سخنان خود با تسلیت ایام محرم الحرام و گرامیداشت هفته تعاون بیان کرد: تلاش می شود در این ایام با تشکیل جلسات و انجام برنامه ها در بحث ترویج فرهنگ تعاون کار شود. وی افزود: اکثر فعالیت هایی که در پیرامون ما انجام می شود اعم از سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… بر مبنای تعاون و همکاری شکل گرفته است.</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">رئیس تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در ابعاد زندگی انسان ها نیز تعاون هویدا است،اظهار داشت:&nbsp; اگر بخواهیم نگاه دینی به معقوله ی تعاون داشته باشیم، خداوند در قرآن کریم می فرماید :(( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى )) و بر آن تاکید داشته است. وی با اشاره به اینکه شهرستان بافق دارای 417 تشکل تعاونی با سرمایه یک هزار میلیارد ریال است،گفت:&nbsp; 25 هزار نفر در این تشکل ها به غیر از تعاونی سهام عدالت (که همه شهرستان عضو آن می باشند) عضو هستند. نوری شادکام اضافه کرد: اکثر اعضای تعاونی ها به نوعی مرتبط با شرکت سنگ آهن مرکزی بافق هستند، مانند تعاونی خاص،مصرف کارکنان سنگ آهن،مسکن سنگ آهن و اعتبار سنگ آهن. وی در خصوص تشکیل تعاونی توسعه و عمران&nbsp; شهرستان با ابراز تاسف اظهار داشت :&nbsp; علیرغم پیگیری های انجام گرفته و قول های داده شده&nbsp; در بدو تشکیل ، تا کنون تعاونی&nbsp; نتوانسته فعالیت آنچنانی داشته باشد&nbsp; که امیدواریم&nbsp; &nbsp;این تشکل مردمی&nbsp; در آینده با افزایش مشارکت آحاد مردم شهرستان و حمایت مسولین&nbsp; بتواند فعالیتهای قابل توجهی را&nbsp; داشته باشد&nbsp; &nbsp; و افرادی&nbsp; بیشتری از شهرستان با عضویت در این شرکت&nbsp; از مزایای آن منتفع گردند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">در ادامه امام جمعه بافق با تبریک هفته تعاون و آرزوی موفقیت برای تعاونگران، با اشاره به مسئله تعاون که در اسلام آمده بیان کرد: تعاون به معنای شرکت آحاد مردم در مسائل اقتصادی است تا بتوانند از منافع آن استفاده کنند. وی با بیان اینکه زمینه های تولید و اقتصاد در شهر بافق فراهم شده افزود : فعالیت های مطلوب و اثر گذار&nbsp; تعاونی ها&nbsp; نیازمند&nbsp; داشتن&nbsp; مدیراین توانمند و لایق است و باید افراد را تشویق کرد تا در این زمینه با شهامت و تدبیر ورود کنند. سلیمانی نیاز سنجی و تولید با رویکرد اقتصاد مقاومتی را از اقدامات مهم تعاونی ها عنوان کرد و گفت: تعاونی ها باید در راستای افزیش تولید عمل و بازار را تقویت کنند.</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://yazd.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2019/09/317696_orig.jpg" alt="دیدار رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان بافق به همراه رؤسای شرکت های تعاونی با امام جمعه بافق همزمان با هفته تعاون"></div> text/html 2019-09-07T09:14:48+01:00 taavonkar.mihanblog.com محمد دهقان دهنوی حرکت دوچرخه سواران حسینی به مناسبت هفته تعاون در شهرستان بهاباد http://taavonkar.mihanblog.com/post/94 <font face="Mihan-Iransans" size="3"> &nbsp;در ششمین روز از هفته تعاون و همزمان با ایام محرم و به همت هیئت ورزش های همگانی شهرستان بهاباد با همکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان شصت و سومین حرکت گروهی ورزشکاران دوچرخه سوار شهرستان با طی مسیر بقعه ملاعبدالله تا گلزار شهدای گمنام رکاب زده که در پایان به تعدادی از دوچرخه سواران به قید قرعه جوایزی اهدا گردید </font><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2207447/do1.jpg" alt="N,دوچرخه سواری"></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/736/2207447/do2.jpg" alt="دوچرخه سواری"></div>